Викладацький склад

Штатні викладачі кафедри

Файчак Роман Іванович (1976р.н) – завідувач кафедри з 2009 року, доцент. Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника факультет фізичного виховання і спорту в 2000р., аспірантуру – в 2005р., захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. На кафедрі працює з 2007 року.

 e-mail: roman.faychak@pnu.edu.ua

 

Бублик Сергій Анатолійович (1979р.н.) – доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту. Закінчив Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника факультет фізичного виховання і спорту в 2000р. На кафедрі працює з 2004р.

e-mail: serhiy.bybluk@pnu.edu.ua

 

 

Бондаренко Василь Миколайович (1954р.н.) – асистент, відповідальний за навчальну роботу кафедри, Майстер спорту з баскетболу. Закінчив Львівський державний інститут фізичної      культури. На кафедрі працює з 1975 року. Нагороди: грамота Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. 

e-mail: vasil.bondarenko@pnu.edu.ua

 

 

Крижанівська Оксана Федорівна (1976р.н.) – доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, тренер вищої категорії з легкої атлетики. Закінчила Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника факультет фізичного виховання і спорту в 2000р. На кафедрі працює з 2001р.

e-mail: oksana.kryzhanivska@pnu.edu.ua

 

Човган Ростислав Ярославович (1986 р.н.) – доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту. Закінчив магістратуру факультету фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – в 2009 р., аспірантуру – в 2012 р. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. На кафедрі працює з 2014 року.

e-mail: rostislav.chovhan@pnu.edu.ua

 

  Васильєва Лілія Юріївна (1981р.н.) – асистент. Закінчила: Львівський державний інститут фізичної культури в 2002р., магістратуру – в 2003р. На кафедрі працює з 2004р.

e-mail: lilia.vasuleva@pnu.edu.ua

 

Марчук Світлана Андріївна (1972р.н.) – асистент, Майстер спорту з легкої атлетики. Закінчила Харківський державний інститут фізичної культури в 1995р. На кафедрі працює з 2001р.

e-mail: svitlana.marchuk@pnu.edu.ua

 

 

  Тірон Марія Петрівна (1960 р.н.) – асистент. Закінчила Івано-Франківський медичний університет у 1987 році. Лікар-терапевт І-ї категорії. На кафедрі працює з 2009р. Працює із студентами спеціальних медичних груп. 

e-mail: maria.tiron@pnu.edu.ua

 

Перета Валерія Святославівна (1974р н.) – старший викладач, Майстер спорту з боротьби дзюдо. Закінчила Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника в 1997р. На кафедрі працює з 2000р.  

 

Васильків Микола Миколайович (1975р.н.) – асистент. Закінчив Львівський державний інститут фізичної культури в 1998р., на кафедрі працює з 1999р.

e-mail: mukola.vasulkiv@pnu.edu.ua

 

Вашкевич Сергій Іванович (1979 р.н.) – асистент. Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в 2004 році. На кафедрі працює з 2007р.

e-mail: serhiy.vachkevuch@pnu.edu.ua

 

 

Серман Тарас Васильович (1986 р.н ) – старший викладач, кандидат педагогічних наук. Закінчив магістратуру факультету фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – в 2007 р., аспірантуру – в 2013 р. У 2017 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 13.00.04 – теорія і  методика професійної освіти. На кафедрі працює з 2015 року. 

e-mail: taras.serman@pnu.edu.ua

 

Оклієвич Людмила Іванівна ( 1961 р.н ) – старший викладач. Закінчила Львівський державний інститут фізичної культури в 1983 р. На кафедрі працює з 1985 р.

e-mail: liudmula.oklievuch@pnu.edu.ua