Навчально-методичні матеріали

 

Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах опорно-рухової системи: посібник / В.А. Левченко, І.П. Вакалюк, Р.І. Файчак [та ін.]; [за редакцією В.А.Левченка] – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – 352 с.

 

  Файчак І.І., Файчак Р.І. Елементи фізичної  культури в житті і побуті Запорізьких козаків: методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 24 с.

 

Фізична реабілітація при патології кардіореспіраторної системи : монографія / В.А. Левченко, І.П. Вакалюк, С.А. Бублик [та ін.]; [за ред. В.А. Левченка]. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2014. – 300 с.  

                                                       

  Мицкан Б.М. Дихальна гімнастика : метод. посіб. для студентів факультету фізичного виховання і спорту / Б.М. Мицкан, С.Л. Попель, Р.І. Файчак. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 151 с.

 

Методичні вказівки та нормативні положення правил безпеки під час занять з фізичного виховання і спорту. Укл. Р.І. Файчак. – Івано-Франківськ : НАІР, 2012. – 56 с.