Серман Тарас Васильович

кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: taras.serman@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 28 жовтня 1986 р. в м. Івано-Франківську.

Освіта: вища ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (тепер  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), 2007р.,    спеціальність –“ педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура”. Кваліфікація – викладач фізичного виховання, організатор туристичної роботи.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 − теорія і  методика професійної освіти. (2017).

Тема кандидатської дисертації: “Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до організації спортивної діяльності в аква та фітнес центрах).”

Вчене звання: доцент кафедри фізичного виховання (2022).

Серман Т.В. Особливості дистанційного викладання фізичного виховання у контексті всесвітньої пандемії. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, №30, 2021. C.39-47

Серман Т.В. Адаптивна фізична культура осіб, що зазнали травм війни. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 52, том 3, 2022. С. 200-206

Серман Т.В. Іnfluence of respiratory exercises on the functional state of the cardiovascular system under different physical activities of students. Журнал Прикарпатського  університету імені  Василя Стефаника, 9(1), 2022. С. 219-226

Серман Т.В., Ткачівська І.М. Формування дидактичної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури. Гірська школа Українських Карпат, 26, 2022. C.84-87

Серман Т.В. Потапчук Т.В., Пукас І.Л. Цифрові технології у професійно-педагогічному розвитку педагога. Духовність особистості: методологі, теорія і практика, 1(103), 2022. С.187-199

Serman Taras. Vasyl Sheketa, Mykola Pasieka, Nadia Pasieka, Svitlana Chupakhina, Larysa Krul System Analysis and Example of Using SHA-512 Hash Functions to Protect Students’ Personal Data on Educational Platforms. Іnternational Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2021, 2. P. 132-136. Scopus

Serman T. The Establishment and Development of a Therapeutic area in Physical Education of Students in Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(3), 2022. P. 522-540.

Серман Т., Серман Л., Файчак Р. Стан показників фізичного розвитку студентів Прикарпаття. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 58, том 2, 2022, С.325-332. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/58-2-46

1.Серман Тарас Васильович 1986 р. н.

2.У 2007 році закінчив ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя

Стефаника» отримавши диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка і

методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання, організатора туристичної роботи.

3.Кандидат педагогічних наук з 2017 року.

4.Переведений на посаду доцента кафедри фізичного виховання з «01»

вересня 2021.

5. 1 листопада 2022р. отримав вчене звання доцента

E-mail: taras.serman@pnu.edu.ua

Тел: (0342) 75-34-81

Вул.Гетьмана Мазепи, 144а

Наукові соціальні мережі:

ORCID ІD: https://orcid.org/0000-0002-7836-3085

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GWV-2973-2022

https://www.facebook.com/taras.serman

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника