Крижанівська Оксана Федорівна

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту,

доцент

e-mail: oksana.kryzhanivska@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: вища

Навчання:

– Івано-Франківський технікум фізичного виховання (1996р)

– Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2000р)

Спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – вчитель фізичної культури.

– магістратура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника» (2009р)

спеціальість «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація – викладач фізичного виховання, організатор туристичної роботи.

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). 2016р,

Тема кандидатської дисертації: Розвиток ціннісно-мотиваційної сфери студентів у процесі фізичного виховання

Вчене звання: доцент кафедри фізичного виховання (2018р)

Відзнаки:

Кращий суддя України з легкої атлетики (2020р, 2021р, 2022р).

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Web of Science

 1. Kryzаnivskaya О.F. Influence of physical activity of the maximum aerobic power on hemodynamic and morpho-biochemical of change of erythrocytes of female volleyball players. / Mytckan BM, Verbovyi VP, Chovhan RYa, Zemska NO, Kryzаnivskaya ОF, Bublyk SА, Моcherniuk VB, Faichak RI, Pjatnichuk GO, Popel’ SL, Baskevich OV // Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, 2018;22(5):272–279 http://www.sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS/issue/archive
 2. Kryzаnivskaya О.F. Mechanism of damage to platelet and erythrocyte hemostasis in rats with prolonged hypokinesia / Popel’, S. L., Kryzаnivskaya, О. V., Zhurakіvskyi, V. M., Chovhan, R. Y., Dutchak, U. N., Klipich, О. О., Klipich, Y. I.,Кnyazevich-Chorna, T. V., Sіnіtsа, А. V., Zemskaya, N. О., Melnik, I. V., Yatciv, Y. N., Lapkovskiy, E. Y., Lutckiy, Y.V., Schovkova, N. I. // Regulatory Mechanisms in Biosystems, Vol 8(2). P. 135-146

https://sportedu.org.ua/index.php/PES/article/view/504

 

Публікації у фахових вітчизняних та закордонних виданнях

 1. Бублик С.А., Крижанівська О.Ф., Оклієвич Л.І., Тірон М.П. Відношення студентів до рухової активності та занять фізичною культурою / Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Педагогіка»: журнал. 2023. No 12(17) 2023. С. 952-959.
 2. Роман Файчак, Сергій Бублик, Ростислав Човган, Оксана Крижанівська. Вплив самостійних занять фізичною культурою на фізичну підготовленість старших школярів. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. Том 38 2022 С. 51-58 https://doi.org/10.15330/fcult.1.51-58   https://journals.pnu.edu.ua/index.php/fcult/article/view/6402
 3. Крижанівська О.Ф., Файчак Р.І., Бублик С.А., Човган Р.Я. Вплив фізичної культури на розвиток спортивно-оздоровчих компетентностей майбутніх педагогів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15.Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. Наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 К(135) 21, С.183-186.
 4. Крижанівська Оксана. Розвиток спортивно-оздоровчих компетентностей майбутніх педагогів засобами фізичної культури / Файчак Роман, Бублик Сергій, Човган Ростислав //Збірник тез матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві» (27 листопада 2020 р., м. Івано-Франківськ) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2020 –  С. 37-38.
 5. Крижанівська О.Ф. Моніторинг адаптаційних можливостей   студентів спеціальних медичних груп при фізичних навантаженнях / Бублик С.А., Крижанівська О.Ф. // The 13 th International scientific and practical conference «Problems of implementation of science intopractice» (20-21 April, 2020). Oslo, Norway 2020. P. 171-175.
 6. Крижанівська О.Ф. Оцінка механізмів адаптації до фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп / В.А.Левченко, С.А. Бублик, О.Ф. Крижанівська, Р.І. Файчак, Р.Я. Човган // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К., 2019 – Вип. 5 (113)19. – С. 198–

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21295

 1. Крижанівська О. Результати емпіричного вивчення фізичного розвитку молодших школярів Коломийського району Івано-Франківської області / Оксана Крижанівська, Віктор Майструк, Галина П’ятничук, Дмитро П’ятничук // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 29. – С. 59-63.
 2. Крижанівська О.Ф. Моніторинг стану компенсаторно-пристосувальних механізмів кисневотранспортної системи студентської молоді при фізичних навантаженнях / Оксана. Крижанівська, Сергій Бублик // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Вип. 3(22). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. – С. 574-578
 3. Kryzhanivskaya O.F. Functional systems of students’ organism depending on physical fitness to physical load. / Popel’ SL, Pyatnychuk GA, Pyatnichuk DV, Maystruv VV, Verboviy VP, Zemskaya NA, Kryzhanivskaya AF, Chovgan RYa // Physical education of students, 2017; 21(6):302–309
 4. Бублик С., Файчак Р., Крижанівська О. Моніторинг толерантності до фізичних навантажень студентської молоді з проявами вегетативної дисфункції. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. Випуск 27-28. С. -43-47.
 5. Крижанівська О. Ф. Історична спадщина легкої атлетики в розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів інституцій фізичного виховання і спорту / О.Ф. Крижанівська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2016.  – Вип. 139, т. І , – С. 341-344.
 6. Крижанівська О. Ф. До проблеми організації фізичного виховання у вузах / С. А. Бублик, О. Ф. Крижанівська // Інформаційний бюлетень кафедри фізичного виховання: зб. наукових праць. – Івано-Франківськ, видавець Кушнір Р. І., 2016. – №3, – С. 52-61.
 7. Крижанівська О. Ф. До проблеми формування мотивації досягнення успіху в юних спортсменів / О. Ф. Крижанівська // Зб. статей научно-информационного центра «Знание» по материалам международной заочной конференции: «Развитие наук, 2016. – С. 109-113.
 8. Крижанівська О. Ф. Моніторинг адаптаційних можливостей студентів спеціальних медичних груп при фізичних навантаженнях. // О. Ф.Крижанівська, С. А. Бублик // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 1. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Житомирський державний університет імені Івана Франка; / головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2016.– С. 520-525.
 9. Крижанівська О. Ф. Показники ціннісно-мотиваційної сфери студентів інституцій фізичного виховання і спорту у процесі навчання / О. Крижанівська // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2015.– С. 238-244.
 10. Крижанівська О. Ф. Педагогічні компоненти розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів у процесі фізичного виховання / О. Крижанівська // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 2) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2015.– С. 630-637.
 11. Крижанівська О. Ф Розвиток ціннісно-мотиваційної сфери студентів у процесі фізичного виховання / О. Ф. Крижанівська // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина: СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – №19. – С. 55 – 60.
 12. Kryzhanivska Oksana. The impact of the experimental curriculum “history of athletics in Ivano-Frankivsk region” on development of value-motivational character of the students of physical training and sports institutions. / О. Kryzhanivska, O.Fotuima // Journal of Education, Health and Sport. – 2015; Vol. 5 (4). – P. 11 – 16.
 13. Крижанівська О. Ф. Шляхи розвитку цінностей студентів в процесі фізичного виховання / О. Ф. Крижанівська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт ): [зб. наук. пр.]. – К., 2015.– Вип. 12 (67)15, – С. 71 – 75
 14. КрижанівськаО. Ф. Мотиваційно-ціннісні детермінанти розвитку педагогічної майстерності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту / О. Ф. Крижанівська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /» Зб. Наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во ПНУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 ( 33 ) том 1 С. 391 – 395.
 15. КрижанівськаО. Ф. Історичне краєзнавство в розвитку професійних якостей майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту / О. Ф. Крижанівська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /» Зб. Наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во ПНУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 ( 33 ) том 1 С. 395 – 400.
 16. Крижанивская О. Ф. Особенности развития спорта в среде украинской эмиграции ( 30 – 60 годы ХХ века ) / О. Ф. Крижанивская // Научная дискуссия : вопросы педагогики и психологии. № 9 ( 18 ) : сборник статей по материалам ХХVIII международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. « Международный центр науки и образования », 2013. – С. 131 – 136
 17. КрижанівськаО. Ф. Легкоатлети Станіславова : невідомі факти історії / О. Фотуйма, О. Крижанівська // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді : збірник наукових праць у галузі фізичної культури та спорту за матеріалами третьої регіональної наукової конференції. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – С. 124 – 130.
 18. Крижанівська О. Івано-Франківщина легкоатлетична : історичний нарис / О. Фотуйма, О. Крижанівська // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. 2009. Вис.10. – С. 9 – 19.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 

 1. Правила безпеки на практичних заняттях з фізичного виховання зі студентами ВНЗ: Методичні рекомендації / Р.Файчак, О. Крижанівська, С. Бублик, Р. Човган – Івано-Франківськ, 2022. – 45 с.
 2. Історичний екскурс у розвиток легкої атлетики на теренах Прикарпаття. Навчально-методичні рекомендації / Бублик С.А, Човган Р.Я., Крижанівська О.Ф. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. 2023. – 58 с.
 3. Настільний теніс. Методичні рекомендації / Р. Човган, О. Крижанівська, С. Бублик, Р. Файчак. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2023 . – 44 с.
 4. Крижанівська О.Ф. Легка атлетика: Навчально-методичні рекомендації / Антонець В.Д., Бублик С. А., Крижанівська О. Ф. – Івано-Франківськ : видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ 2011р. – 58с.
 5. О. Ф. Крижанівська Біг на середні дистанції (II частина): Навчально-методичні рекомендації / С. А. Бублик, О.Ф. Крижанівська, В. Д. Антонець, В. В. Антонець – І-Ф.: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. – 36с.
 6. О. Ф. Крижанівська Біг на середні дистанції (I частина): Навчально-методичні рекомендації / С. А. Бублик, О.Ф. Крижанівська, С. А. Марчук – І-Ф.: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – 36с.

Наукова та навчально-методична діяльність:

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Фізична культура» для студентів І та ІІ курсів денної форми навчання наступних факультетів : фізико- технічний, математики та інформатики, філології, педагогічний.

 

 

Інша трудова діяльність:

Тренер-викладач І категорії з легкої атлетики ДЮСШ “Колос”.

 

Громадська дільність:

– Член територіальної федерації легкої атлетики  (Івано-Франківської обл.).

– Суддя національної категорії  з легкої атлетики (2019р).

– Член відділення НОК України в Івано-Франківській області.

 

Організаційна діяльність:

Старший тренер області з легкої атлетики для категорії спортсменів U-16, U-18.

 

Етапи підвищення кваліфікації:

 1. Науково-педагогічні стажування:
 • 2014р. Львівський державний університет фізичної культури, факультет фізичної культури і спорту.
 • 2019р. Жешувський університет , факультет фізичного виховання (Польща) «Секційно-факультативна форма проведення занять з курсу «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах
 1. Неформальне підвищення кваліфікації
 • 2017р. курси І рівня для технічних офіційних осіб, у відповідності з вимогами та процедурами «Системи навчання та сертифікації технічних осіб ІААФ»

 

 • 2022р. курси для технічних офіційних осіб, у відповідності з вимогами та процедурами «Системи навчання та сертифікації технічних осіб ІААФ»

E-mail: oksana.kryzhanivska@pnu.edu.ua

Тел: (0342) 75-34-81

Вул.Гетьмана Мазепи, 144а

Наукові соціальні мережі:

ORCID ІD: https://orcid.org/0000-0003-4934-3840

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HLP-7616-2023

https://www.facebook.com/ Oksana Kryzhanivska

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника