Матійчук Ігор Васильович

Професор кафедри фізичного виховання.

Заслужений тренер України з боротьби (дзюдо).

ihor.matiichuk@pnu.edu.ua

view personal page

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: вища

Навчання:

 • Київський державний інститут фізичної культури (1983-1988р.)

Трудова і професійна діяльність:

 • Тренер з дзюдо СТ «Динамо» ( 1988-1989 р.)
 • Асистент кафедри фізичної культури Івано-Франківського педагогічного інституту ім.В.Стефаника ( 1989-2003 р.)
 • Професор кафедри спортивно-педагогічних дисциплін (2004 і по сьогоднішній день)

Громадська діяльність:

 • Член Обласної Федерації самбо

Державні нагороди:

 1. Матійчук І.В. Особливості раннього спортивного відбору, орієнтації і спортивної обдарованості юних спортсменів /І.В. Матійчук //Фізичне виховання студентів. – Х.,  – Вип.III. – С. 121-123.
 2. Матійчук І.В. Заняття дзюдо як фактор оптимізації рухової активності комунікативної здібності студентів // І.В. Матійчук / Вісник Прикарпатського університету .Серія : Фізична культура. – Івано-Франківськ. 2010 – Вип. 9- С. 94-97
 3. Матійчук І.В. Особливості розвитку психомоторних здібностей дзюдоїстів на етапі початкової підготовки. // І.В. Матійчук /Вісник Прикарпатського університету . Серія : Фізична культура. – Івано-Франківськ. 2010 – Вип. 7- С. 48-52
 4. Матійчук І.В. Навчання кидкам прогином на похилій платформі / І.В. Матійчук // Матеріали третьої регіональної наукової конференції «Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвтку учнівської та студентської молоді» – Івано-Франківськ, 2010. – С. 94-99
 5. Курилюк С. , Матійчук І. Прояви синдрому емоційного вигорання дзюдоїсток в передзмагальний період / Курилюк С. , Матійчук І.//XV міжнародна науково-практична конференція “фізична культура, спорт та здоров’я” – Харків, 2015, – с.50-51
 6. Матійчук І., Мальона С. Генпзарозвитку видів одноборства на Івано-Франківщіні (кінець 60-х- перша половина 90- років ХХ століття)  /Матійчук І., Мальона С.// Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Украіни, 2018, №29.
 7. Мальона СБ, Цап ІГ., Матійчук ІВ, Пятничук ГО, Майструк ВВ. Ознаки статевого диморфізму в різних видах спорту за результатами анкетування дівчат 17-23 років. «Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку»: Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції: Зб. статей: 8–9 листопада 2019 року, Київ. Київ, 2019.
 8. Zemskaya NO, Tсap IG, Matiychuk IV, Pyatnichuk GO, Rychluk JV, Maystriyk VV. Increase of functional reserves of students’ body by means of wellness physical culture. Perspectives of World Science and Education: III International Scientific and Practical Conference: Collection of Articles: November 27-29, 2019. Osaka, Japan. Р. 452-456. 
 9. . Тягур Роман, Мисів Володимир, Матійчук Ігор. Менеджер у фізичній культурі: планування особистої діяльності. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2020. Вип. 36. С. 74 – 86 .
 10. Майструк В.В., Матійчук І.В, Рихлюк С.П. Особливості застосування фізичних навантажень у підготовці юних спортсменів. for Participating in the International Scientific and Practical Conference. Physical culture and sports in the educational space: innovations and development prospects. Wloslawek, Republic of Poland. March 5-6. 2021.C.26-29.

Діяльність

Член Обласної Федерації самбо

Контактна інформація     ihor.matiichuk@pnu.edu.ua

Вул. Гетьмана Мазепи, 144а

Наукові соціальні мережі:

ORCID

Publons ResearcherID

ResearchGate

Scopus

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника