Човган Ростислав Ярославович

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

e-mail: rostislav.chovhan@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: вища

Навчання:

Івано-Франківський коледж фізичного виховання (2007р).

– ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2008р), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація – вчитель фізичної культури, організатор туристичної роботи.

– магістратура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2009р), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація – викладач фізичного виховання, організатор туристичної роботи.

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення) 2016р.

Тема кандидатської дисертації: Розвиток соціальної активності школярів 10-11 років засобами фізичного виховання в умовах дитячого оздоровчого табору.

Вчене звання: доцент кафедри фізичного виховання (2019).

Web of Science

1. Mytckan B.M., Verbovyi V.P., Chovhan R.Ya., Zemska N.O., Kryzаnivskaya О.F., Bublyk S.А., Моcherniuk V.B., Faichak R.I., Pjatnichuk G.O., Popel’ S.L., Baskevich O.V. Influence of physical activity of the maximum aerobic power on hemo-dynamic and morpho-biochemical of change of erythrocytes of female volleyball players. Pedagogics, psychology, medical biological problems of physical training and sports, 2018; 22(5): 272–279. https://sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS/article/view/966

2. Popel’, S. L., Kryzаnivskaya, О. V., Zhurakіvskyi, V. M., Chovhan, R. Y., Dutchak, U. N., Klipich, О. О., Klipich, Y. I.,Кnyazevich-Chorna, T. V., Sіnіtsа, А. V., Zemskaya, N. О., Melnik, I. V., Yatciv, Y. N., Lapkovskiy, E. Y., Lutckiy, Y.V., Schovkova, N. I. Mechanism of damage to platelet and erythrocyte hemostasis in rats with prolonged hypokinesia. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2017. Vol 8(2). P. 135–146. https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/021722

3. Popel’ S.L., Pyatnychuk G.A., Pyatnichuk D.V., Maystruv V.V., Verboviy V.P., Zemskaya N.A., Kryzhanivskaya A.F., Chovgan R.Ya. Functional systems of students’ organism depending on physical fitness to physical load. Physical education of students, 2017; 21(6): 302–309. https://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/article/view/504 

Публікації у фахових вітчизняних та закордонних виданнях

1. Човган Р.Я., Васильків М.М., Наливайченко Л.Ю., Марчук С.А. Рухова активність в системі життєдіяльності студенток 1-2 курсів / Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2023. С.123-130.

2. Файчак Роман, Бублик Сергій, Крижанівська Оксана, Човган Ростислав. Вплив самостійних занять фізичною культурою на фізичну підготовленість старших школярів. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура», 2022. №38 №1. С. 51-57. https://doi.org/10.15330/fcult.1.51-58   https://journals.pnu.edu.ua/index.php/fcult/article/view/6402

3. Файчак Роман, Бублик Сергій, Крижанівська Оксана, Човган Ростислав. Вплив фізичної культури на розвиток спортивно-оздоровчих компетентностей майбутніх педагогів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15.Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. Наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 6 К(135) 21, С. 183-186. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35183/1/%D0%9D%D0%A7_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%2015_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%206%D0%9A%20%282021%29.pdf

4. Бублик С., Файчак Р., Крижанівська О., Човган Р. Розвиток спортивно-оздоровчих компетентностей майбутніх педагогів засобами фізичної культури. Зб. тез мат. V Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві» (27 листопада 2020 р., м. Івано-Франківськ). Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Електронне видання. Івано-Франківськ, 2020. С. 37-38.

https://ffvs.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/42/2020/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA-2020.pdf

5. Бублик С.А. Оцінка механізмів адаптації до фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп / В.А.Левченко, С.А. Бублик, О.Ф. Крижанівська, Р.І. Файчак, Р.Я. Човган // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К., 2019 – Вип. 5 (113)19. – С. 198–203.

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21295

6. Човган Р. Я. Уровень сформированности физического компонента социальной активности школьников 10–11 лет в детском оздоровительном лагере / Р. Я. Човган, И. М. Иванишин, А. В. Презлята // Физическое воспитание студентов : научный журнал под ред. Ермакова С. С. – Харьков, 2014. – №2 – 64 с.

7. Човган Р. Я. Ефективність рухливих ігор у формуванні соціальної активності школярів 10–11 років / Р. Я. Човган // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : науково-теоретичний журнал ДНДІФКС. – 2014. – № 30 ( 2 ) – С. 64–70.

8. Човган Р. Я. Вплив ігрової діяльності у дитячому оздоровчому таборі на соматичне здоров’я дітей 10–11 років / Р. Я. Човган // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. – 2014. – Вип. 19. – С. 8–16.

9. Човган Р. Я. Фізична підготовленість школярів 10–11 років в дитячому оздоровчому таборі / Р. Я. Човган // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наукових праць ВНУ імені Лесі Українки. – 2014. – № 1 ( 25 ) – С. 42–47.

10. Човган Р. Я. Стан сформованості соціальної активності дітей 10–11 років у дитячому оздоровчому таборі / Р. Я. Човган, М. М. Соя, Г. В. Презлята // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти : Зб. наукових праць (за мат. VІІ Міжн. наук-практ. конф. від 26–27 грудня 2013 року) / за заг. ред. Журби М. А. – Частина ІІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 214–223.

11. Човган Р. Я. Социализация личности средствами физической культуры / Р. Я. Човган // ХV Міжнародний науковий конгрес “Олімпійський спорт і спорт для всіх” (Республика Молдова, 12–15 сентября 2011 г.). – Кишинев. – 2011. – Ч. 2. – С. 607–611.

12. Човган Р. Я. Фізична культура як засіб соціалізації особистості / Р. Я. Човган, Г. В. Презлята // “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)” ; Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2011. – Серія : 15 ( 13 ). – С. 707–711.

13. Човган Р. Я. Теоретико-методичне обґрунтування розвитку соціальної активності підлітків засобами фізичної культури / Р. Я. Човган, Г. В. Презлята, М. М. Соя // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. – 2011. – Вип. 13. – С. 63–71.

14. Човган Р. Я. Підлітковий вік як найсприятливіший засіб соціалізації особистості засобами фізичної культури / Р. Я. Човган, Г. В. Презлята, М. М. Соя // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наукових праць ВНУ імені Лесі Українки. – 2011. – № 3 ( 15 ). – С. 15–19.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

1. Правила безпеки на практичних заняттях з фізичного виховання зі студентами ВНЗ: Методичні рекомендації / Р. Файчак, О. Крижанівська, С. Бублик, Р. Човган – Івано-Франківськ, 2022. – 45 с.

2. Настільний теніс. Методичні рекомендації / Р. Човган, О. Крижанівська, С. Бублик, Р. Файчак. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2023 . – 44 с.

3. Історичний екскурс у розвиток легкої атлетики на теренах Прикарпаття: Методичні рекомендації / Уклад. О. Крижанівська, С. Бублик, Р. Човган – Ів-Фр, ПНУ ім. В. Стефаника, 2023. – 60 с.

Наукова та навчально-методична діяльність:

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Фізична культура» для студентів І та ІІ курсів денної форми навчання наступних факультетів : філології, економічний, історії, політології і міжнародних відносин.

 

Науково-педагогічні стажування:

  • 2019р. Жешувський університет, факультет фізичного виховання (Польща) «Секційно-факультативна форма проведення занять з курсу «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах

 

Відповідальний за спортивно-масову роботу на факультеті філології.