Оклієвич Людмила Іванівна

Старший викладач кафедри фізичного виховання

E-mail: Liydmula.oklievuch@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася в с. Серебрянка Артемівського району Донецької області

ОСВІТА

Навчалася в Серебрянській загальноосвітній школі закінчила в 1978році.

У 1983 році закінчила Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт ». Присвоєно кваліфікацію «Викладача  фізичного виховання.

Оклієвич Л. І., ЛевченкоВ. « Функціональний стан серцево судинної системи в умовах стрес тесту в дівчат із гіпотензивним типом нейроциркулярної дистонії”. Науковий  часопис  Нац. Університету ім.Драгоманова. Серія N15 «Науково педагогічні проблеми фізичної культури. / Фіз.культура і спорт/»

За ред.Г.М. Арзютова.- К.:Вид-воПНУ імені  М.П. Драгоманова, Вип.7(33),2014р.

Оклієвич Людмила Іванівна. Лікувальна фізична культура при негативних змінах опорно рухового апарату  Інформаційний бюлетень кафедри фізичного виховання: зб.наукових праць. – Івано Франківськ, 2014.

Оклієвич Л. І.,  ЛевченкоВ., Файчак Р.І, Бублик С.А.» Оцінка респіраторного забезпечення у дівчат  юнацького віку з проявом дезадаптації в умовах  форсованого дихання». Науковий часопис Нац. Пед. Університету ім. М.П.Драгоманова. СеріяN15  « Наукові педагогічні  проблеми фізичної культури/.Фіз. культура і спорт/ 36 Наукових праць. За ред. Г.М.Арзютова.-К.: Вид -во ПНУ ім.М.П. Драгоманова. Вип 2( 69),2016.

Оклієвич Л.І., Олійник Ю., Мицкан Б.  Doping in sports  and anti-doping education prospects. Вісник Прикарпатського нац. Університету . Серія: Фіз.культура. 2016. Вип.23.85с.

ОклієвичЛ.І.,Бублик С.А.., Крижанівська О.Ф. Стан перспективи розвитку системи фізичного виховання вищої школи. Інф. Бюлетень .- Івано Франківськ. 2018.Вип.3.

Оклієвич Л. І., Васильків М.М., Марчук С.А., Наливайченко Л. Ю. Сучасні напрями ритмічної гімнастики як засіб підвищення рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості студенток. Вісник Прикарпатського університету. Серія» Фізична культура».2021. Випуск 38,С.30-38.

ОклієвичЛ.І.,Бублик С.А., Крижанівська О.Ф.  Стан та перспективи розвитку системи фізичного виховання  вищої освіти. Інформаційний бюлетень кафедри фізичного виховання: зб. наукових  праць. Івано Франківськ. Видавець Кушнір Р.І.,2018. Випуск  3,С. 10-22.

ОклієвичЛ.І., Марчук С.А.  Вдосконалення розвитку показників фізичних якостей студентів засобами спринтерського бігу. Інформаційний бюлетень кафедри фізичного виховання: зб. Наукових праць. Івано Франківськ. Видавець Кушнір Р.І., Випуск 3,С.32-43.

ОклієвичЛ.І., Партан Р.І..,Тірон М.П.., Данищук А. Оцінка  фізичного розвитку студентів  Прикартапття.

Том 38 N1(2022): Вісник Прикарпатського університету.  Серія: Фізична культура. 2022.

Бублик С.А., Крижанівська О.Ф., Оклієвич Л.І., Тірон М.П. Відношення студентів до рухової активності та занять фізичною культурою / Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Педагогіка»: журнал. 2023. No 12(17) 2023. С. 952-959.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1985 року працювала асистентом кафедри фізичного виховання   Прикарпатського   Університету імені Василя Стефаника.

З 2002 року старшим викладачем .

Була відповідальна за спортивно- масову роботу  на педагогічному факультеті , інституті природничих наук, економічному факультеті. Працювала зі спеціальними медичними групами студентів.

Приймала участь в організації та проведенні змагань в залік Спартакіади Університету.

Формувала команди факультету для участі у змаганнях.

Є членом ради спортивного клубу «Наука”

Була куратором групи фізичного виховання.

Була у складі приймальної комісії на факультеті фізичного виховання, та секретарем державних екзаменів.

Проводила заняття факультативи  для студентів з аеробіки, та в тренажерному залі.

Своєчасно брала участь у програмах підвищення кваліфікації в Тернопільському державному університеті імені Гнатюка.

Кафедра фізичного виховання
вул. Г. Мазепи 144 А

Тел: (0342) 75-34-81

https://orcid.org/0000-0003-3789-6915

liydmula.oklievuch@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника