Наукова робота викладачів

Додаток № 6

до наказу ректора № 724

від 14 грудня 2022  року

 

Інформація

про наукову та науково-дослідну діяльність

кафедри фізичного виховання за 2022 рік

(назва навчального, навчально-наукового підрозділу)

 1. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2022 році у вітчизняних та зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science):
№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи
 
1 Popel S.L., Tcap I.G., Bejga P.M.,

Lysenko Y.O.,Faychak R.I., Śliwiński Z.

Physical development and physical preparedness monitoring of lyceum students of different ages Health, sport, rehabilitation,  Scopus 7(4): 111-118.
2 V. Sheketa, M. Pasieka, T. Serman, N. Pasieka, S. Chupakhina and

L. Krul

System Analysis and Example of Using SHA-512 Hash Functions to Protect Students’ Personal Data on Educational Platforms IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT)

Scopus

pp.132-136.
3 Людмила Оклієвич, Роман Партан Марія Тірон, Андрій Данищук Оцінка фізичного розвитку студентів Прикарпаття Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура

фахове видання

категорія «Б»

№38 №1. С. 19-31.
4 Файчак Роман,

Бублик Сергій,

Крижанівська Оксана,

Човган Ростислав

Вплив самостійних занять фізичною культурою на фізичну підготовленість старших школярів Вісник Прикарпатського університету.. Серія «Фізична культура»

фахове видання

категорія «Б»

№38 №1. С. 51-57.
5 Файчак Р.І. Васильків М.М., Наливайченко Л.Ю., Марчук С.А. Характеристика рівня добової рухової активності студенток I-II курсів університету. Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Педагогіка»

фахове видання

категорія «Б»

№ 3(3)     С. 400-411.
6 Серман Т.В. Адаптивна фізична культура осіб, що зазнали травм війни. Актуальнi питання гуманiтарних наук

фахове видання

категорія «Б»

Вип. 52, том 3,       С. 200-206.
7 Серман Т.В. Іnfluence of respiratory exercises on the functional state of the cardiovascular system under different physical activities of students. Журнал Прикарпатського  університету імені Василя Стефаника

фахове видання

категорія «Б»

9(1),         С. 219-226.
8 Byhar L., Kozibroda L., Herasymenko O., Osipov V., Pryshva O., Serman T. The Establishment and Development of a Therapeutic area in Physical Education of Students in Ukraine Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala

фахове видання

категорія «Б»

14(3),        P. 522-540
9 Серман Т.В.,

Файчак Р.І.

Комплекси дихальних вправ для занять з фізичної культури в школі (диференціація по класах) навчально-методичний посібник URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/13037

 

Керівник підрозділу_________________


«___»_____________2022 р.

 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

на звітній науковій конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету

за 2022 рік

СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

 

ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

(ауд. 28а, стадіон «Наука»)

     КЕРІВНИК – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

     Р.І.ФАЙЧАК.

     СЕКРЕТАР – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

     Р.Я. ЧОВГАН.

 1. Основні принципи організації та контролю за проведенням фізичних вправ в режимі навчального дня школярів і студентів.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Р.І. ФАЙЧАК.

 1. Організаційно-методичні умови оцінювання навчальних досягнень студентів ЗВО в процесі навчання футболу.

Асистент Р.М. ПАРТАН

 1. Використання засобів фізичної культури для розвитку гнучкості.

Старший викладач Л.І. ОКЛІЄВИЧ.

 1. Вплив спортивного харчування на результати тренувального процесу.

Асистент В.М. БОНДАРЕНКО.

 1. Сучасні уявлення про психофізичний розвиток особистості.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент С.А. БУБЛИК.

 1. Стратегічні напрямки вдосконалення системи фізичного виховання студентів ЗВО.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент О.Ф. КРИЖАНІВСЬКА.

 1. Настільний теніс – як один із видів рухової активності студентів у закладах вищої освіти.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Р.Я. ЧОВГАН.

 1. Технічна підготовка як основа майстерності футболістів.

Асистент М.М. ВАСИЛЬКІВ.

 1. Розвиток витривалості юних легкоатлетів на етапі попередньої базової спортивної підготовки.

Старший викладач С.А. МАРЧУК.

 1. Здоровий спосіб життя – основна складова в реабілітації хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів.

Асистент М.П. ТІРОН.

 1. Методологічні аспекти проведення занять з фізичного виховання в умовах дистанційного навчання.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач Т.В. СЕРМАН.

 1. Методи морально-вольової підготовки баскетболістів студентських команд.

Асистент С.І. ВАШКЕВИЧ.

 1. Історичний екскурс в розвиток катання на роликових ковзанах.

Асистент Л.Ю. Наливайченко.