Наукова робота викладачів

 

Інформація

про наукову та науково-дослідну діяльність

кафедри фізичного виховання за 2019 рік

(назва навчального, навчально-наукового підрозділу)

 1. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2019 році у вітчизняних та зарубіжних виданнях, які мають  імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science):
№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи
Статті
1 Левченко В.А.,

Бублик С.А.,

Крижанівська О.Ф,

Файчак Р.І.

Човган Р.Я.

Оцінка механізмів адаптації до фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова.

фахове видання

Випуск 5 К(113) 19. – С. 198–201.

 

2 Римик Р.В.,

Маланюк Л.Б.,

Синиця А.В.,

Партан Р.М.,

Ступницький В.

Оптимізація прикладної фізичної і психофізіологічної підготовки учнів закладів професійно-технічної освіти. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019.

фахове видання

Випуск 32. С. 108–113.
3 Крижанівська О.Ф.,

Човган Р.Я.

Історичний екскурс у розвиток легкої атлетики

на теренах Прикарпаття

Навчально-методичні рекомендації – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. – 58с.
4 Човган Р.Я.,

Крижанівська О.Ф. 

Настільний теніс

 

Навчально-методичний посібник – Івано-Франківськ. Видавець Кушнір Г.М., 2019. – 44с.

 

Керівник підрозділу_________________


«___»_____________2019 р.          

 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

на звітній науковій конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету

за 2019 рік

СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

 

ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

(ауд. 28а, стадіон «Наука»)

КЕРІВНИК – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

Р.І.ФАЙЧАК.

СЕКРЕТАР – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Р.Я. ЧОВГАН.

 1. Розвиток координаційних здібностей студентів 1-2 курсів університету, що займаються в секції оздоровчого плавання.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Р.І. ФАЙЧАК.

 1. Відбір дітей у спортивні школи з футболу.

Асистент Р.М.Партан

 1. Біг – як засіб розвитку загальної фізичної підготовки.

Старший викладач Л.І. ОКЛІЄВИЧ.

 1. Модернізація системи фізичного виховання студентів на основі особистісно орієнтованого вибору рухової активності.

Старший викладач В.М. БОНДАРЕНКО.

 1. Легка атлетика у фізичному вихованні студентів.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент С.А. БУБЛИК.

 1. Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент О.Ф. КРИЖАНІВСЬКА.

 1. Настільний теніс як засіб координаційних здібностей студентів у процесі занять фізичним вихованням.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Р.Я. ЧОВГАН.

 1. Теоретичні основи оптимізації процесу фізичного виховання студентів засобами футболу.

Асистент М.М. ВАСИЛЬКІВ.

 1. Відбір та орієнтація легкоатлетів на етапі початкової освіти.

Старший викладач С.А. МАРЧУК.

 1. Аналіз причин низького рівня фізичного стану студентів спеціальної медичної групи.

Асистент М.П. ТІРОН.

 1. Техніка прикладних способів плавання.

Кандидат педагогічних наук, асистент Т.В. СЕРМАН.

 1. Ефективність фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів різних ігрових амплуа.

Асистент С.І. ВАШКЕВИЧ.