Наукова робота викладачів

Інформація

про наукову та науково-дослідну діяльність

кафедри фізичного виховання за 2020 рік

 1. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 році у вітчизняних та зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science):
№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи
Статті
1 S. Fedorov,

M. Tiron,

H. Halavka,

R. Pukalyak.

Cronik heart fsilure managenent: Novelties and perspektived (Part 1) The Parma innovation Journal

Scopus

9(3): 254-357.
2 Файчак Роман,

Бублик Сергій,

Крижанівська Оксана,

Човган Ростислав.

Розвиток спортивно-оздоровчих компетентностей майбутніх педагогів засобами фізичної культури Збірник тез матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві» (27 листопада 2020 р., м. Івано-Франківськ) Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура

фахове видання

Випуск 35,  С. 37-38.
3 Барила Н.І., Масляк Т.Р.,

Жидан П.М.,

Марків Г.Д.,

Файчак Р.І.

Аналіз взаємозв’язку показників варіабельності серцевого ритму і загальної фізичної працездатності у представників ігрових видів спорту Art of Medicine

фахове видання

4: С. 14-20.

 

4 Файчак Роман,

Бублик Сергій,

Крижанівська Оксана,

Човган Ростислав.

Правила безпеки на практичних заняттях з фізичного виховання Навчально-методичний посібник – Івано-Франківськ Видавець Кушнір Г.М. – 48с.

 

Керівник підрозділу_________________


«___»_____________2021 р.          

 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

на звітній науковій конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету

за 2021 рік

СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

 

ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

(ауд. 28а, стадіон «Наука»)

     КЕРІВНИК – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

     Р.І.ФАЙЧАК.

     СЕКРЕТАР – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

     Р.Я. ЧОВГАН.

 1. Основні принципи організації та контролю за проведенням фізичних вправ в режимі навчального дня школярів і студентів.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Р.І. ФАЙЧАК.

 1. Організаційно-методичні умови оцінювання навчальних досягнень студентів ЗВО в процесі навчання футболу.

Асистент Р.М. ПАРТАН

 1. Використання засобів фізичної культури для розвитку гнучкості.

Старший викладач Л.І. ОКЛІЄВИЧ.

 1. Вплив спортивного харчування на результати тренувального процесу.

Асистент В.М. БОНДАРЕНКО.

 1. Сучасні уявлення про психофізичний розвиток особистості.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент С.А. БУБЛИК.

 1. Стратегічні напрямки вдосконалення системи фізичного виховання студентів ЗВО.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент О.Ф. КРИЖАНІВСЬКА.

 1. Настільний теніс – як один із видів рухової активності студентів у закладах вищої освіти.

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Р.Я. ЧОВГАН.

 1. Технічна підготовка як основа майстерності футболістів.

Асистент М.М. ВАСИЛЬКІВ.

 1. Розвиток витривалості юних легкоатлетів на етапі попередньої базової спортивної підготовки.

Старший викладач С.А. МАРЧУК.

 1. Здоровий спосіб життя – основна складова в реабілітації хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів.

Асистент М.П. ТІРОН.

 1. Методологічні аспекти проведення занять з фізичного виховання в умовах дистанційного навчання.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач Т.В. СЕРМАН.

 1. Методи морально-вольової підготовки баскетболістів студентських команд.

Асистент С.І. ВАШКЕВИЧ.

 1. Історичний екскурс в розвиток катання на роликових ковзанах.

Асистент Л.Ю. Наливайченко.