Стажування

 

План-графік підвищення кваліфікації, стажування

педагогічних, науково-педагогічних штатних працівників

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

на 2021 рік*

кафедри фізичного виховання

(назва інституту, факультету, коледжу, НКЦ)

 

Кафедра  фізичного виховання № з.п. Прізвище, ім’я, по батькові штатного працівника (повністю) Посада Науковий ступінь, вчене звання Форма підвищення кваліфікації, стажування (п.2.6 Положення) Де буде відбуватись підвищення кваліфікації, стажування Останнє підвищення кваліфікації, стажування При

мітка

Повна назва установи (місто) Термін (к-ть кредитів ЕСTS [годин] Повна назва установи (місто) Термін початку і закінчення (чч.мм.р)
1 Васильків Микола Миколайович асистент кафедри наукове стажування Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 02/10/2021р.- 04/11/2021р. 5 кредитів ECTS Федерація футболу України, науково-методичний відділ ліцензування тренерів з футболу України 05/06/2015р.- 15/07/2015р.
2 Партан Роман Михайлович асистент кафедри наукове стажування Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 02/10/2021р.- 04/11/2021р. 5 кредитів ECTS
3 Марчук Світлана Андріївна старший викладач  

 

наукове стажування Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 02/10/2021р.- 04/11/2021р. 5 кредитів ECTS Тернопільський національний університет імені В. Гнатюка 02/02/2009р.- 28/02/2009р.

Керівник підрозділу______________Р.І. Файчак