Стажування

                                                                  ЗВІТ

                          про підвищення кваліфікації, стажування

            педагогічних, науково-педагогічних штатних працівників

      ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

                                                             за 2022 рік

                                        кафедра фізичного виховання

                                      (назва інституту, факультету, коледжу, НКЦ)

№ з.п. Прізвище, ім’я, по батькові штатного працівника (повністю) Посада, кафедра Науковий ступінь, вчене звання Де відбувалось підвищення кваліфікації, стажування та ін
Повна назва установи (місто) Термін початку і закінчення (чч.мм.рр)
1. Наливайченко Лілія Юріївна

 

асистент кафедри

 

  Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 01.04.2022 р. -01.06.2022 р.

6 кредитів ECTS

2. Крижанівська Оксана Федорівна Старший викладач   Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 01.04.2022 р. -01.06.2022 р.

6 кредитів ECTS

3. Тірон Марія Петрівна асистент кафедри   Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 01.04.2022 р. – 01.06.2022 р.

6 кредитів ECTS