Стажування

 

ЗВІТ

про підвищення кваліфікації, стажування

педагогічних, науково-педагогічних штатних працівників

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

за 2019 рік

кафедра фізичного виховання

(назва інституту, факультету, коледжу, НКЦ)

№ з.п. Прізвище, ім’я, по батькові штатного працівника (повністю) Посада, кафедра Науковий ступінь, вчене звання Де відбувалось підвищення кваліфікації, стажування 
Повна назва установи (місто) Термін початку і закінчення (чч.мм.рр)
1. Човган Ростислав Ярославович

 

доцент кафедри

 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Жешувський університет (м. Жешув, Польща) 11/03/2019 р. – 12/04/2019 р.

5 кредитів ECTS

2. Крижанівська Оксана Федорівна доцент кафедри кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Жешувський університет (м. Жешув, Польща) 11/03/2019 р. – 12/04/2019 р.

5 кредитів ECTS

3 Оклієвич Людмила Іванівна старший викладач Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 18/02/2019 р. – 10/04/2019 р. 

5 кредитів ECTS

 

Керівник підрозділу _________________Р.І. Файчак

«___»_____________2019 р.          

 

 

План-графік підвищення кваліфікації, стажування

педагогічних, науково-педагогічних штатних працівників

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

на 2020 рік*

кафедри фізичного виховання

(назва інституту, факультету, коледжу, НКЦ)

Кафедра  фізичного виховання № з.п. Прізвище, ім’я, по батькові штатного працівника (повністю) Посада Науковий ступінь, вчене звання Форма підвищення кваліфікації, стажування (п.2.6 Положення) Де буде відбуватись підвищення кваліфікації, стажування Останнє підвищення кваліфікації, стажування При

мітка

Повна назва установи (місто) Термін (к-ть кредитів ЕСTS [годин] Повна назва установи (місто) Термін початку і закінчення (чч.мм.р)
1 Васильків Микола Миколайович асистент кафедри наукове стажування Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 02/10/2020р.- 04/11/2020р. 5 кредитів ECTS Федерація футболу України, науково-методичний відділ ліцензування тренерів з футболу України 05/06/2015р.- 15/07/2015р.
2 Партан Роман Михайлович асистент кафедри наукове стажування Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 02/10/2020р.- 04/11/2020р. 5 кредитів ECTS
3 Марчук Світлана Андріївна старший викладач  

 

наукове стажування Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 02/10/2020р.- 04/11/2020р. 5 кредитів ECTS Тернопільський національний університет імені В. Гнатюка 02/02/2009р.- 28/02/2009р.

Керівник підрозділу______________Р.І. Файчак