Магістр Віталій Крамар – переможець всеукраїнського конкурсу з економічної кібернетики

Магістр спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» Віталій Крамар став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2020/2021 н.р. Наукову роботу за темою «Моделювання процесів оцінювання та аналізу ефективності процентного каналу трансмісійного механізму», виконану під науковим керівництвом доцента кафедри економічної кібернетики економічного факультету Андрія Пілька відзначено Дипломом I ступеня.

В науковій роботі запропоновано новий підхід до кількісного оцінювання ефективності процентного каналу трансмісійного механізму монетарної політики в умовах інфляційного таргетування, який передбачає проведення аналізу основних змінних процентного каналу монетарної трансмісії, у тому числі ОВДП з використанням покрокового алгоритму на основі розроблених ARDL та VAR-моделей.

Застосування можливостей прикладного економетричного інструментарію для вирішення поставлених задач дозволило отримати конкурентоспроможні наукові результати, які були високо оцінені галузевою конкурсною комісією Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економічна кібернетика», II тур якого проходив 21-22 квітня на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.